top of page
מומו שלמה יחזקאלי אש בלב

אש בלב 

(שלמה (מומו יחזקאלי 

ההיסטוריה הבטחונית הישראלית מעולם לא סופרה במבט עמוק כל כך, אמיתי כל כך, מתוך המערכת, מתוך זווית ראייה ייחודית כל כך. 

על המחבר

על המחבר

שלמה (מומו) יחזקאלי מהווה, למעשה, "אתר מורשת" ייחודי, מהלך ומדבר. יליד הארץ, בן למשפחה מזרחית שורשית, "ערביסט" נדיר וחיוני בתוך מערכת בטחונית של יפי בלורית ותואר. סיפורו האישי הייחודי, בן שמונים השנים, הוא סיפורה של המדינה שבדרך והמדינה של היום, כמעט בכל מישור, באופן שלא סופר מעולם.

סיפורה של המדינה

סיפורה של המדינה בגוף ראשון

סיפורו מתחיל טרום קום המדינה, בהיתקלות צבעונית, מקפיאת דם ומרתקת עם האוכלוסייה הערבית השכנה ליהודית. הוא ממשיך ועובר דרך המחתרות השונות, מלחמת העצמאות בעיניו של ילד ונער, ושירות צבאי מרתק, שעובר דרך כל מערכות ישראל הגדולות. 

סיפוריו האישיים מובאים באופן ציורי ומרגש, תוך שימת לב לפרטים הקטנים ביותר, עם הומור "צ'יזבטי" בלתי פוסק. הם מנציחים את העבר – ובו בעת מחיים אותו.

כשמומו מספר, בגוף ראשון, אפשר ממש להיות איתו שם. 

יחד, הוא והקוראים נכנסים אל ימי "חסמב'ה" - בהם טיפס על המרזבים והתחמק מחיילים בריטים ומכדורי מרצחים. לימים של התגבשות המרקם החברתי בישראל מאינספור פתילים בצבעים שונים ובשפות שונות, השתלבות בצה"ל והפיכתו לצבא העם.   יחד, אנו יוצאים לגיחות נואשות אל רמת הגולן הכבושה כדי לחלץ חומר סודי מציפורני הסורים, אל מבצעי ריגול אותם כבר מותר לספר, ולתהומות רגעי האימה כאשר מחבלים יורים עליו צרור ארוך מטווח קרוב, ואז קומת מגורים שלמה קורסת על ראשו, מאש כוחותינו.  

עדות מרתקת

ספרו של מומו הוא עדות חיה למאורעות שמעולם לא סופרו

בעריכה חדשנית, המותאמת לדור החדש של הקוראים, הוא גם הזדמנות חדשה ויחידה מסוגה להנחיל את המורשת הזו לדור הצעיר. סיפורו של מומו הוא ספר חובה, שחייב להיקרא על ידי כל ילד ומבוגר בישראל. זהו הסיפור הישראלי מנקודת מבט שורשית, נדירה, שלא היתה מעולם וגם לא יכולה לחזור לעולם. נקודת מבט ישראלית אמיתית. 

ליצירת קשר

ליצירת קשר

Success! Message received.

bottom of page